Miriam Kolk is een van de auteurs van de bij de tentoonstelling behorende catalogus. Zij is al tijdens haar studie kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam geboeid geraakt door Caspar van Wittel en zijn zoon, de architect Luigi Vanvitelli. Ze doet o.a. in Rome onderzoek naar het leven van de schilder en zijn familie en de maatschappelijke kringen waarin zij zich bevonden. Van Wittel had veel belangrijke opdrachtgevers die tot de hoogste lagen van de adel of het pauselijke hof behoorden. Dit was een belangrijke reden dat de van oorsprong Nederlandse schilder het zo ver kon schoppen in een door kunstenaars zo dichtbevolkte stad als Rome. In de lezing gaat Miriam Kolk in op de levensloop van Van Wittel en wie zijn opdrachtgevers waren. Aan het einde van de lezing wordt de tentoonstelling bezocht waarbij zij extra uitleg zal geven bij bepaalde werken en er volop vragen gesteld mogen worden.

Deelname aan de lezing is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs van Kunsthal KAdE.
Graag van te voren aanmelden voor de lezing door te mailen naar boekingen@kunsthalkade.nl
Locatie: Kunsthal KAdE, Eemzaal